Oji Ututu na Ofo Ndu.

Onye wetara Ọjị wetara ihe e ji arịọ ndụ.
Egbe bere, Ugo bere, nke sị ibe ya ebela, ya gosi ya ebe ọ ga-ebe.
Ọjị ruo ụlọ O kwuo ebe o si.
Agwọ na-atụ mbe na-atụ n’okpokoro ya.
Chi ugo mara ugo nzu, pịa ọkụkọ ọnụ.
Ọfọ ka ide ji awa ala.
Emere m gị gịnị gburu ọfọ gbuo ogu.
Kparakpata ka ewu na-anyụ, ọ nyụọ bọọ ọ bụrụ otolo.
Ikpo mkpume agba ọkụ.
Ọ dịrị dibịa mma Ọ dịrị akpa afa ya.
A kpaa akpaa jebe nta e gbuo anụ a maara aha ya.
Nke onye metara ya buru.
Arụ e boro ebo adịghị egbu mmadụ.
Ọ chụ ọkụkọ nwe ada, nwa ọkụkọ enwere mwonwo ọsọ.
Ọ na-abụ o ruo onye, o ruo chi ya.
Ọnwa ọhụrụ a ga-ewetere anyị ihe ọma oo

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com