Oji Ututu na Ofo Ndu.

Oji Ututu na Ofo Ndu.

Onye wetara Ọjị wetara ihe e ji arịọ ndụ. Egbe bere, Ugo bere, nke sị ibe ya ebela, ya gosi ya ebe ọ ga-ebe. Ọjị ruo ụlọ O kwuo ebe o si. Agwọ na-atụ mbe na-atụ n’okpokoro ya. Chi ugo mara ugo nzu, pịa ọkụkọ ọnụ. Ọfọ ka ide ji awa ala. Emere m gị gịnị gburu ọfọ gbuo ogu. Kparakpata ka ewu na-anyụ, ọ nyụọ bọọ ọ bụrụ otolo. Ikpo mkpume agba ọkụ. Ọ…

Read More